Islandia

199,00 399,00 

Pod względem goeologicznym Islandia jest najmłodszym obszarem kontynentu europejskiego. Jej położenie – na „gorącym punkcie” Grzbietu Śródatlantyckiego – sprawia, że posiada wiele, w tym czynnych, wulkanów, w tym Heklę, Katlę, Askję. O aktywności wulkanicznej świadczą także liczne gorące źródła oraz gejzery (skądinąd samo słowo jest pochodzenia islandzkiego).

Najczęstszymi formacjami roślinnymi Islandii są łąki i bezdrzewna formacja roślinna typowa dla zimnego klimatu strefy arktycznej i subarktycznej na półkuli północnej (inaczej zwana tundrą). Świat roślin tundry jest bardzo ubogi i mało zróżnicowany, co idealnie oddaje powyższa fotografia.

Wyczyść